Mahdollisimman monella ikäihmisellä tulisi olla mahdollisuus elää omaehtoista, mielekästä ja täysipainoista elämää omassa kodissa. Koti on yhtälailla ikäihmiselle kuin minulle tärkeä paikka koska se tukee oman elämäntarinan jatkuvuutta ja luo turvallisuuden tunnetta.

Ikäihmisten kanssa työskenneltäessä huomaa pohtivansa usein omaa tulevaa vanhuutta ja elämää ylipäätään. Kuinka pitkään pystyn ja saan asua omassa kodissani? Saanko viettää vanhuuttani rakkaitteni ympäröimänä? Mitä apuja itse haluaisin kotiin jos siihen olisi tarvetta? Mitä toivoisin kotiini saapuvalta hoitajalta? Millainen on hyvä elämä tässä ja nyt sekä sitten joskus tulevaisuudessa? Mielestäni on todella oleellista, että ikäihmisten omaa ääntä kuullaan, kun määritellään, millaista on heidän hyvä elämänsä. Sitä haluan itsekin.

Tämän vuoksi oli itsestään selvää oman yrityksen toimintatavan olevan kunnioittavaa, luovaa ja joustavaa sekä erityisesti aktiivisesti omaa toimintaa arvioivaa ja kehittävää. Ihmisarvon kunnioittaminen on ensisijainen asia! Toimintakyvyn ja kuntoutumisen tukeminen on kaikkien palveluidemme ydintekijä. Ehkäisevä toiminta, kotona asumisen tukeminen ja asiakkaan tarpeen arviointi ovat keskeisessä asemassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Me tuemme auttamis- ja hoivatilanteissa ikäihmisen omia säilyneitä voimavaroja ja kykyjä ja siten voimaannutamme heitä.

Ikääntyvän väestön terveys ja toimintakyky on parantunut viimeisten 30 vuoden aikana, mutta mitä vanhemmiksi ihmiset elävät, sitä todennäköisempää on, että he tarvitsevat palveluja selvitäkseen arjestaan. Monelle avun hakeminen arjen toimintoihin on iso kynnys. Moni on kertonut sen olevan haastavaa sen vuoksi, etteivät haluaisi uskoa itsessään tapahtuvat muutokset. Muutokset mitkä vanheneminen tuo väistämättä mukanaan: toimintakyvyn heikkenemisen, sairastumisen riskin ja kuoleman läheisyyden. Nämä aiheet ovatkin usein läsnä kotikäynneillä. Keskustelut teen ja kahvin äärellä ovat usein kaikista suurin osa kotikäyntiä. Keskusteluissa vilahtavat niin lapsenlapset kuin elämänhistorian muisteleminen mutta myös tämän hetkinen elämäntilanne, sairaudet sekä hautajaiset. Ikäihmisten kanssa työskenteleminen tuo mukanaan kosketuksen heidän rikkaaseen elämänkokemukseen, elinvoimaan ja toivoon. Meiltä työntekijältä se vaatii tietotaitoa, ammatillisuutta ja kykyä olla vuorovaikutuksessa ja todella läsnä. Tähän työhön kuuluu myös menetysten ja kuoleman kohtaaminen sekä surevien ihmisten tukeminen. Työ on haasteita täynnä, mutta nämä haasteet otamme vastaan mielellämme. Tämä vuosi meidän ihanien asiakkaiden kanssa on ollut jälleen haasteita täynnä mutta päällimmäisenä mieleen on jäänyt kiitollisuus.

Tämä työ, nämä ihmiset <3

Oikein hyvää ja rauhallista joulua jokaiselle.

Vastaa