Tätä kaikkea Lindan työ muistiasiantuntijana pitää sisällään. Vuoden kestänyt täydennyskoulutus Helsingissä on nyt takana ja pätevyys psykogeriatrisen hoitotyön valmentajana olemiseen on saatu (tai lähinnä kylläkin kovalla opiskelulla ansaittu). Tämä poiki heti sen, että tilauksia koulutuksen järjestämisestä hoivakotien hoitajille on tehty ja lisääkin on tulossa. Linda on kouluttanut hoitajia mm. muistisairaan ihmisen kohtaamisesta. Kohtaamista helpottaa, kun tietää mikä osa ihmisen käyttäytymisestä on muistisairauden myötävaikuttamaa ja mikä tilannetekijöistä johtuvaa.

Muistihoitajan työn tärkeimmät tehtävät on jakaa muistisairauteen sairastuneelle, omaisille sekä hoitajille tietoa sairaudesta ja muistisairautta sairastavan elämästä ja toimintakyvystä. Löytää muistisairaan ihmisen voimavarat ja vahvistaa niitä sekä kulkea rinnalla loppuun saakka.

Olennaisena osana muistineuvojan työtä on auttaa muistisairaita ihmisiä ja heidän läheisiään ymmärtämään sairautta ja sen tuomia muutoksia yhä paremmin ja mahdollisuuksien mukaan riittävän varhaisessa vaiheessa. Tärkeää on myös ohjata ja auttaa tukien hakemissa, joista yllättävän moni ei ole kuullutkaan.

Muistikoordinaattorin ammattitaitoa tarvitaan muistisairaan ihmisen haasteiden ennakointiin ja ratkaisemiseen yhdessä omaisten sekä hoitajien kanssa sairauden eri vaiheissa kotona tai hoivakodissa.

Psykogeriatrisen hoitotyön valmentajan tehtäviä on antaa asiantuntevaa tukea ja ohjausta hoivakotiin hoitajille ja usein myös omaisille joilla on kova huoli muistisairaan ihmisen muuttuneesta tilanteesta. Muistisairaan ihmisen kohdalla tilanne ei koskaan ole vakio, ei myöskään lääkitys. Hoivakodeissa koetaan usein asukkaan psyykkinen oireilu vaikeana. Hoivakodin asukkaan psyykkinen oireilu voi aiheuttaa ongelmia myös ympäristölle. Usein onkin hyvä istua alas ja lyödä ”viisaat päät” yhteen ja miettiä moniammatillisesti yhdessä mikä voisi toimia kunkin muistisairaan ihmisen kohdalla. Toiset asukkaat voivat myös ahdistua ja pelätä erilaisissa tilanteissa asukastoveriaan ja siksi hoivakodissa voi esiintyä asukkaiden keskuudessa levottomuutta mikä vaikuttaa hoivakodin koko hoitoyhteisön hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Tilanteet, jossa henkilöstö kokee ettei osaa ratkaista asukkaan psyykkiseen oireiluun liittyviä haasteita, lisäävät henkilöstön työssä kuormittumista ja henkilöstön työssä viihtyminen heikkenee.

Jokaisella etenevää muistisairautta sairastavalla on jäljellä voimavaroja. Iloa, nautintoa ja onnistumisen kokemuksia tuottavien asioiden tekeminen tukee kuntoutumista. Muistikuntoutus onkin noussut Lindan työssä tärkeäksi osaksi muistisairauksien hoitoa, sillä se hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä. Muistikuntoutuksella voidaan sekä hidastaa muistisairaan toimintakyvyn heikkenemistä että vaikuttaa muistisairaan hyvinvointiin psykososiaalisella tuella. Muistikuntoutuksen avulla muistisairas voi elää itsenäisemmin pidempään niin kotona kuin hoivakodissa. Linda tulee sinne missä muistikuntoutusta tarvitaan 🙂

Ja mitä vielä, yritys täytti nyt tammikuussa 5-vuotta! Viime vuosi oli todella työn- ja opiskelutäyteinen vuosi. Työ on edelleen yhtä antoisaa ja mukavaa kuin alussakin vaikka työnkuva on aavistuksen muuttunutkin. Kotikäyntejä teemme edelleen, pääpaino on erityisesti muistikuntoutuksessa. Arvot ovat pysyneet samoina, tärkeimpänä kiireettömyys josta edelleen saamme kiitosta. Olemme tunteneet osan asiakkaistamme jo viitisen vuotta, uskomatonta. Osa asuu edelleen kotona ja osa on siirtynyt hoivakotiin jossa käymme edelleen heitä tapaamassa. Hoivakodeissa pystymme kiireettömästi luomaan tärkeitä hetkiä ja piristämään hoivakodin arkea sekä tarjoamaan vaihtelevaa tekemistä.  Kun takana on pitkä yhteinen historia kotikäyntien kautta niin kuinka turvallista onkaan saada edelleen avustus- ja saattamisapuja tutulta ihmiseltä vaikka osoitteeksi olisi muuttunutkin hoivakoti. Muistikuntoutuksesta puhumattakaan. Me tulemme sinne missä apuja tarvitaan 🙂

Joku viisas yrittäjä-ystävä sanoi 5-vuotta sitten, että ”5-vuoden kuluttua vasta tietää kannattiko ryhtyä yrittäjäksi”. Kyllä kannatti .

Ja loppuun vielä tärkeät 3 kohtaa meille kaikille muistisairaiden ihmisten parissa toimiville ammattilaisille, omaisille, ystäville <3

Mikä tekee elämästä mielekästä ja tarkoituksellista hoivakodissakin?
Muistisairas ihminen saa olla ensisijaisesti ihminen
Muistisairas ihminen saa kokea olevansa ainutlaatuinen
Muistisairaalla ihmisellä on edelleen toivoa