Linda valittiin Suomen Mielenterveysseuran liittohallitukseen varajäseneksi 2016-2019  viikonloppuna järjestöpäivillä pidetyssä liittokokouksessa 🙂 Liittohallituksen puheenjohtajana toimii Pentti Arajärvi. Järjestöpäiviin osallistui Hämeenlinnasta myös Pertti Myllyselkä sekä Sanna Anttonen.

Mikä se Suomen Mielenterveysseura sitten taas olikaan? Lindan ystävä ja entinen työkaveri Tarja Kellosalo sai puhuttua Lindan ympäri liittymään Hämeenlinnan Seudun Mielenterveysseuran hallitukseen reilu vuosi sitten. Linda laittoi hyvän kiertämään ja nappasi mukaansa myös Annukan 🙂 Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Pertti Myllyselkä jonka uskomaton tietotaito sekä osaaminen huomattiin heti alkuun. Eikä kauaakaan kun pääjärjestön valovoimaisuus sekä mahdollisuudet vaikuttaa meidän kaikkien mielenhyvinvointiin ja mielenturvallisuuteen veivät mukanaan. Tärkeintä Lindalle oli se, että Suomen Mielenterveysseuran perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy eli ennaltaehkäisevä työ. Sitähän varten sitä aikoinaan terveydenhoitajan pätevyys luettiin.

Kuvassa myös toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi
Kuvassa myös toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi

Miten paikallinen mielenterveysseura sitten toimii? Me edistämme hyvinvointia omalla alueellamme. Teemme alueellista yhteistyötä, kehitämme ja tuotamme palveluita, koulutamme, konsultoimme, tiedotamme ja tuotamme mielenterveysaineistoja. Aktivoimme alueen asukkaita vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja rakennamme vapaaehtoistyöllä ihmisten välistä turvaa ja luottamusta. Seuran toiminta Hämeenlinnassa on ollut pitkään vakiintunutta. Jotta pystyisimme seurana ammentamaan kaiken sen mahdollisuuden mitä pääjärjestöllä on annettavana, toivomme saavamme paljon lisää jäseniä seuran toimintaan. Jäsenille Mielenterveysseura tarjoaa väylän aktiiviseen vaikuttamiseen ja keinoja mielenterveyden edistämiseen. Seura tarjoaa mahdollisuuden osallisuuteen, vapaaehtoistyöhön ja yhteisöllisyyteen sekä keinoja heikoimmassa asemassa olevien tukemiseen. Tällä hetkellä jäsenyyden saa 10 eurolla vuodeksi.

Mitkä järjestöpäivät ja liittokokous sitten on? Suomen Mielenterveysseuran ylin päättävä elin on jäsenistön edustajista koostuva liittokokous. Liittokokous kokoontuu kerran vuodessa keväällä. Liittokokous valitsee liittohallituksen puheenjohtajan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Suomen Mielenterveysseura järjesti paikallisten seurojen toimijoille järjestöpäivät 23.-24.4.2016, joiden teemana oli ”Turvallisin mielin tulevaisuuteen”. Päivillä tarkasteltiin turvallisuutta ja luottamusta mielenterveyden edistämisen näkökulmasta: mitkä tekijät tuottavat ihmisille turvallisuuden tunnetta ja miten niitä voidaan soveltaa mielenterveyden edistämisessä ja kansalaistoiminnassa. Toisena päivänä keskityttiin vapaaehtoistoiminnan vetovoimaisuuden suunnitteluun yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa.

Koska viikonloppu hurahti mielenterveyden tukemisen merkeissä, ei hotellin ikkunasta voinut olla osuvampaa ja upeampaa näköalaa. Iso kiitos Suomen Mielenterveysseuralla erittäin onnistuneista järjestöpäivistä!


Täältä pääset vielä kurkkaamaan Suomen Mielenterveysseuran strategian vuodelle 2016-2020. Kukapa ei haluaisi olla mukana näin tärkeässä toiminnassa 🙂

Vastaa